Istne niebo dla menedżerów

Hauron to miejsce gdzie usprawniasz komunikację między pracownikami.

Projekty
Aktywności
Zamówienia
Zarządzanie projektami
Pracownicy
Rotacje
Kalendarz
Zasoby ludzkie
Klienci
Oferty
Kontrakty
Relacje z klientami
Faktury
Oferty
Budżety
Finanse i kontroling
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Finanse, Pracownicy i Czas - Wszystko pod kontrolą!

Zarządzaj projektami bez ograniczeń. Definiuj budżety, przypisuj odpowiedzialnych pracowników, rozpisuj zadania, deleguj na wyjazdy i kontroluj postęp prac i zużycie roboczogodzin.

Zbieraj dokumenty dla wszystkich Change Orders i na bieżąco weryfikuj czy wszystkie prace przebiegają zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.


Tasks - lista tablic z zadaniami przypisanymi do projektów wykorzystujące metodykę Kanban.

Activities - biblioteka wszystkich aktywności Twojej firmy, stworzona z myślą o kontrolowaniu budżetów i kosztów Twoich projektów.

Rotations - wizualny plan do zarządzania wyjazdami pracowników oraz ich przynależnością do projektów.

...
...
...
...
ZASOBY LUDZKIE

Twoi pracownicy tworzą Twoją firmę

...
...
...
...

Zbuduj bibliotekę pracowników. Dla każdego z nich prowadź kartotekę z listą odbytych szkoleń, znajomością języków obcych, danymi kontaktowymi oraz historią wszystkich zdarzeń i przynależnością do projektów.

Ustawiaj przypomnienia i alerty jeśli Twoi pracownicy mają odnowić ważność badań lekarskich, szkolenia BHP lub powinni pojawić się u Ciebie w biurze.


Załączniki
Umowy
Statusy
Przypomnienia